Libro V

O Libro V do Códice Calixtino

A primeira guía de viaxes de Europa

Libro V do Códice Calixtino

Este texto foi unha peza crave para o renacer do Camiño de Santiago no século XX, cando se tomou como documento básico para fixar o trazado do Camiño Francés, descrito con sorprendente precisión nestas páxinas. O contido complementa os detalles incluídos no sermón Veneranda Dies do Libro I, e recolle unha serie de consellos prácticos para os peregrinos e opinións das xentes que habitan as comarcas que cruza esta ruta, retratadas nalgúns casos de xeito bastante negativo e difamatorio. Tamén define as etapas da viaxe, os lugares onde descansar, a calidade das augas e alimentos das distintas rexións e as reliquias para visitar nas localidades que cruza o Camiño. Termina cunha detallada descrición da Catedral de Santiago.

O Libro V en CodeX21

O atlas dun país real e imaxinario

Sendas e Lendas – Guía dos imaxinarios peregrinos

Esta actividade, que se basea na similitude entre os conceptos de “viaxe” e “relato”, consiste no trazado de roteiros de sendeirismo que conecten distintos elementos de interese natural e cultural da área de Terraloba de modo que poidan “lerse” camiñando. As rutas serán posteriormente marcadas sobre un mapa interactivo, con fichas explicativas dos distintos puntos de interese. Deste xeito, Sendas e Lendas constitúe a translación de elementos patrimoniais do mundo físico ao dixital, do acervo local ao universo cibernético global.