Libro II

Foto de cabeceira: © codexcalixtinusfacsimil.com

O Libro II do Códice Calixtino

Os milagres do Apóstolo, protector dos peregrinos

Libro II do Códice Calixtino

Este segundo libro do códice é unha ferramenta para dar a coñecer no mundo cristián a importancia do Apóstolo e as súas obras, e proxectar a idea de que estas teñen alcance universal e poden alcanzar a calquera en calquera parte. Con iso téntase non só potenciar a figura de Santiago, senón tamén transmitir unha sensación de seguridade aos peregrinos e animalos a lanzarse a un camiño longo e perigoso. O Apóstolo preséntase deste xeito como o protector dos peregrinos.

O Libro II en CodeX21

Dos feitizos das mouras ás fazañas da xente común

Xestas do Camiño

Nesta actividade cámbiase o concepto de “milagres” atribuídas ao Apóstolo pola idea de logro persoal ou colectivo, e convídase a reflexionar sobre figuras que poden ser un exemplo de superación, perseveranza ou resistencia ante situacións adversas.