Libro I

Foto de cabeceira: © codexcalixtinusfacsimil.com

O Libro I do Códice Calixtino

Salmos, ritos e cantos en honra ao Apóstolo

Libro I do Códice Calixtino

O Libro I do Códice Calixtino está composto por un conxunto de textos litúrxicos para os oficios relixiosos en honra do Apóstolo. Inclúe misas, rezos, sermóns, homilías, beizóns, cantos, danzas, etc. Estas pezas posúen un gran valor argumental e son reflexo do enorme dinamismo e riqueza que acadaron as celebracións litúrxicas compostelás, especialmente a de Santiago o Maior e as realizadas para conmemorar a Traslatio. O historiador Manuel C. Díaz e Díaz sostén que os textos foron creados para normativizar un culto que xa alcanzara unha dimensión europea e precisaba da adecuada solemnidade.

O Libro I en CodeX21

Creacións artísticas e literarias inspiradas no patrimonio de Terraloba

O Teu Camiño

Esta actividade consiste na creación de contidos por parte dos centros educativos de Terraloba ou por persoas de calquera procedencia, nos que os salmos e composicións líricas e musicais en honra ao Apóstolo recompiladas no Libro I do Códice Calixtino se substitúen por pezas multimedia inspiradas no Camiño de Santiago ou no concepto “camiño vital”.