[wpgmza id=”6″]

Share

[wpgmza id=”3″]

Share
Un modelo sustentable baseado nunha economía desmaterializada

A filosofía deste proxecto parte da idea de que a posta en valor dos bens patrimoniais e a atracción dun turismo que aprecie os espazos naturais e a cultura pode permitir unha activación económica sustentable do medio rural que incremente o valor percibido da propia contorna ecolóxica e cultural por parte da poboación local. Este modelo, baseado en experiencias vivenciais e o coñecemento, converte os recursos naturais en activos que non é necesario extraer do territorio para obter un rendemento económico.

Share